L-STATIV & T-STATIV

För att bygga upp en sektion med antingen L-stativ eller T-stativ använder man antingen sammankopplingar eller krysstag. Du kan alltid bygga på din nuvarande sektion, se bild, du behöver alltså inte ställa två stolpar jämte varandra för att bygga vidare.

50X25 STOLPE ELLER 70X25 STOLPE?
70x25 är bättre när du ska exponera tyngre varor, det är också bättre att använda om du bygger höga sektioner. 
(Vi har längder upp till 2996 mm, dessutom kan du sätta på stativförlängare vilket ytterligare förlänger stativet) 
Tänk på att inte blanda stolpar, du kan inte bygga vidare en sektion med 50x25 stolpar om du har 70x25 stolpar sedan innan

LÅG ELLER HÖG FOT?
Vad som är bäst är egentligen upp till dig som kund att bestämma. Till en hög fot är det lämpligt att använda sockelplåtar och avslutande gavelsockel. Du kan också använda en sockellåda för att förvara varor under stativen. Frontsocklar och gavelsocklar finns även till låga fötter men där är behovet inte lika starkt.

SAMMANKOPPLING ELLER KRYSSTAG

Du kan välja att använda båda, men rekommenderat är att du använder samma sort både uppe och nere.

Sammankopplingar använder du när du ska använda en hel fyllning som sätts i jämnhöjd med stativet. Läs mer nedan om ryggfyllningar. Du bör inte belasta stativen med tunga grejer om du använder sammankopplingar.

Krysstag är perfekt när du ska belasta stativen med tunga varor, exempelvis bilbatterier. Krysstagen fästs med fyra medföljande skruvar. OBS! Tänk på att alltid exponera de tyngsta varorna längst ner

SAMMANKOPPLINGAR - HUR FUNKAR DET?

Se bilden till vänster för att se hur du sätter fast dina sammankopplingar.

Det runda hål som finns mitt i infästningen används om du väljer att använda krysstag.

RYGGAR FÖR HÖG FOT

På bilden till vänster kan du se antal ryggar som sätts i stativen och vilka längder som krävs för respektive höjd. Tänk på att alltid börja nerifrån och sätt dit ryggarna innan du sätter fast bottenhyllor och övriga hyllor.

SLÄTA ELLER PERFORERADE RYGGPLÅTAR?
Släta plåtar används oftare när du har mycket hyllor och inte har ett behov att använda spjut för att exponera småvaror. Ryggarna hjälper också till att stabilisera upp stativen och du får dessutom ett snyggare helhetsintryck om du använder ryggar istället för att lämna det tomt.

Perforerade ryggar använder du till att kunna exponera många mindre varor som du hänger upp med hjälp av spjut. Den perforerade ryggen är också av ett tjockare material än den släta vilket medför att du får ytterligare något stabilare stativ.

RYGGAR FÖR LÅG FOT

På bilden till vänster kan du se antal ryggar som sätts i stativen och vilka längder som krävs för respektive höjd. Tänk på att alltid börja nerifrån och sätt dit ryggarna innan du sätter fast bottenhyllor och övriga hyllor.

SLÄTA ELLER PERFORERADE RYGGPLÅTAR?
Släta plåtar används oftare när du har mycket hyllor och inte har ett behov att använda spjut för att exponera småvaror. Ryggarna hjälper också till att stabilisera upp stativen och du får dessutom ett snyggare helhetsintryck om du använder ryggar istället för att lämna det tomt.

Perforerade ryggar använder du till att kunna exponera många mindre varor som du hänger upp med hjälp av spjut. Den perforerade ryggen är också av ett tjockare material än den släta vilket medför att du får ytterligare något stabilare stativ.

ATT BYGGA ETT INNERHÖRN

Vänligen se bild till höger för närmare se hur innerhörnet är uppbyggt, tänk på att innerhörnet använder samma höjdförhållande som vanliga raka sektioner.

Se ovan för närmare beskrivning av ryggarnas höjder.

ATT BYGGA ETT YTTERHÖRN

Vänligen se bild till höger för närmare se hur ytterhörnet är uppbyggt, tänk på att ytterhörnet använder samma höjdförhållande som vanliga raka sektioner.

Se ovan för närmare beskrivning av ryggarnas höjder.

ILÄGGSLIST & RYGGFYLLNING

För att använda en ryggfyllning krävs iläggslist samt att du använder sammankopplingar för sammansättning av stativen.

Se bilder till höger för att se hur det används.

SOCKLAR & BOTTENHYLLA HÖG FOT

För att sätta fast en bottenhylla krävs fyra bottenkonsoler, vid olika djup krävs det olika kombinationer av bottenkonsolerna.

Till bottenhylla 500 
4 st art.nr 549750


Till bottenhylla 600

2 st art.nr 549750
2 st art.nr 549760

Se bild till höger hur du monterar ihop socklar och gavelsocklar samt bottenhyllan.

SOCKLAR & BOTTENHYLLA LÅG FOT

För att sätta fast en bottenhylla krävs fyra bottenkonsoler, vid olika djup krävs det olika kombinationer av bottenkonsolerna.

Till bottenhylla 500 
4 st art.nr 549750


Till bottenhylla 600

2 st art.nr 549750
2 st art.nr 549760

Se bild till höger hur du monterar ihop socklar och gavelsocklar samt bottenhyllan.

 

TOPPRAMP

Se bild till höger hur du monterar ihop topprampen.

GAVELPANELER

Se bild till höger för att se hur gavelpanelen hänger på stativet.

Högst upp på gavelpanelen finns ett fäste som sätts i stativbenets ovansida. I nedre delen av gavelpanelen finns en hake som sätts i det hål där sammankopplingar normalt sätts i.

HILLERSTORPS- OCH STOCKHOLMSKORG

Grundprincipen i dessa två olika korgar är densamma. Till hillerstorpkorgen har du mer tillbehör, se bild till höger för att se vad som är vad. Nedan finns en spec på vilket som är vad. Stockholmskorgen kan även placeras på pall.