Hållbarhet

Med över 30 år i branschen har vi sedan länge insett hur viktigt det är att ta hand om vår jord och våra medmänniskor. På Ricana arbetar vi därför aktivt för att ge tillbaka och stötta vår natur och vårt samhälle och på så sätt göra världen lite bättre.

 

Självklart miljöansvar

Vi drivs av ett genuint intresse för vår miljö och har en hög ambition med vårt miljöarbete. Sedan flera år tillbaka arbetar vi aktivt med att minska vår miljöpåverkan och fortsätter kontinuerligt att arbeta mot ett mindre klimatfotavtryck. Inom koncernen är vi certifierade enligt miljöstandarden ISO 14001.

Produktion Med en stor och ökande andel egen produktion säkerställer vi minimalt behov av transporter likväl som vi säkerställer full kontroll över produktionsprocessen. Produktionen sker i vår egen fastighet i Hillerstorp i direkt anslutning till utleveranserna av våra produkter.

Ytbehandling Vi har sedan flera år övergått till vattenbaserade system för vår ytbehandling av träprodukter och därmed reducerat vår miljöpåverkan kraftigt och arbetar fortsatt med att sänka utsläppen ytterligare. Våra utsläpp motsvarar nu mindre än 0,2% av den tillåtna mängden.

Pulverlackering av våra metallprodukter utförs av en partner på ett stenkasts avstånd från vår egen anläggning som lyder under länsstyrelsens miljösektion. Det utförs kontinuerliga kontroller på processen och en miljörapport lämnas årligen in till länsstyrelsen. Avfallet renas i reningsanläggning.

Återvinning Vi återvinner allt träspill till flis i egen flistugg och vidare till fjärrvärme. Metall går till återvinning, smälts ned och blir till nya produkter.

Transporter En av de stora miljöpåverkande faktorerna är transporter. På Ricana drivs vi av småländska värderingarna kring sparsamhet och säkerställer att flakmetrarna på våra transporter används fullt ut och att vi genom tuffa målsättningar har minimerat behov av extra transporter.

Elförbrukning Produktionen av den el man förbrukar utgör en stor del av ett företags totala miljöpåverkan. Vi försöker därför minimera vår miljöpåverkan genom att jobba aktivt med att kontinuerligt sänka vår elkonsumtion. Vi äger tex egna vindkraftverk ihop med några andra aktörer i Hillerstorpsregionen. Faktum är att i dagsläget är vår energiförbrukning till  övervägande delen självförsörjd.  Genom att  äga våra egna fastigheter har vi haft möjlighet att satsa på allt ifrån solpaneler till bergvärme och ett eget litet fjärrvärmesystem där vi drar nytta av spillvärme ifrån en grannfastighet.

 

Mänskliga skyldigheter

Som företag vill vi även ta ett socialt ansvar. Därför har vi i alla år givit stöd åt det lokala föreningslivet, för att ge barn och ungdomar i vår närbygd möjlighet att utöva olika sporter och ta del av det kulturutbud som finns.

Bland många andra projekt har vi dessutom valt att, med hjälp av Erikshjälpen, stötta familjer vid Buliisa/Albert Lake i Uganda. Genom projektet får de stöd att exempelvis utveckla sina jordbruk eller andra sätt att försörja sig. På det sättet stärks hela familjer och områden vilket även underlättar att arbeta för barnens rätt till exempelvis skolgång. Fokusområden är att minska och förhindra barn äktenskap samt säkerställa att barn går i skolan istället för att arbeta.

 

Arbetsmiljö

Genom nedan punkter vill vi säkerställa en god arbetsmiljö för våra medarbetare.

  • Vi har kollektivavtal för samtliga anställda.
  • Våra arbetsplatser är ergonomiska, tex med höj- och sänkbara skrivbord, lyfthjälpmedel etc. Vart tredje år granskas samtliga arbetsplatser av en sakkunnig inom ergonomi från vår samarbetspartner Företagshälsan.
  • Regelbunden kontroll av arbetsmiljön genom skyddsronder. Detta sker tillsammans med en representant från Företagshälsan och vi stämmer varje kvartal av med skyddskommittén att kraven för en säker arbetsplats uppfylls.
  • Personalchef rapporterar resultaten av arbetsmiljöarbetet till kollegorna i ledningsgruppen.