Ricana Work - Hur vi skapar lösningar

logo-icon

ANALYS

Detta är den viktigaste grundpelaren i kedjan – att skapa något unikt för ett projekt eller för en butik. Därefter tar våra designers och konstruktörer över och förvaltar idéerna till skisser och ritningar. Varje butik eller projekt är unika och har olika förutsättningar och de måste vi fånga in på ett tidigt stadie.

logo-icon

DESIGN

På Ricana arbetar vi med både egna och fristående formgivare. Allt för att kunna skapa en lösning efter era behov. Inredningen ska framhäva varorna och underlätta för konsumenten. När vi designar tar vi hänsyn till så många faktorer som möjligt. Ju mer vi känner till om butikens behov desto bättre. Vilka färger dominerar i butiken? Var ska ställen placeras? Vilka värden vill vi signalera och vilka känslor vill vi framkalla hos slutkunden? Under åren har vi lärt oss att allt detta är viktigt vid formgivning av butiksinredningar.

logo-icon

RITNINGSUNDERLAG

I båda fallen tar våra medarbetare över, kompletterar, fulländar idén och återkommer med en färdig ritning, som regel en 3-dimensionell sådan. På så sätt kan du enkelt få en tydlig fingervisning om hur det kommer att se ut i butiken. Under resans gång diskuterar vi med dig som beställare för att det ska bli precis som du som kund vill ha det.

logo-icon

UTVECKLING

Tunga varor kräver högre grundstabilitet. Vårt standardsortiment består av olika konstruktioner, anpassade till olika typer av varor. Ofta diskuterar vi direkt med beställaren i syfte att konstruera och skräddarsy ett ställ som är optimalt både för butiken och de varor som ska exponeras. Självfallet måste konstruktion och design gå hand i hand vid utvecklingen av ett nytt ställ.

logo-icon

LJUSSÄTTNING

Våra ställ kan levereras med den ljussättning som är lämplig och optimal i sammanhanget. Ibland kan justeringar göras av vår personal vid själva monteringen på plats i din butik. Givetvis anpassar vi ljussättningen efter dina och butikens speciella förutsättningar.

logo-icon

PRODUKTION

Steg för steg har vi utvecklat en rad flexibla komponenter som i sin tur kan användas på olika sätt till ett flertal moduler. Det är detta vi menar med att tillverka rationellt - att producera för lager och att skräddarsy enskilda lösningar. Detta kommer er till gagn genom att vi kan hålla en lägre prisnivå och dessutom medför det att vi kan korta och säkra leveranstiderna - vilket i sin tur gör att du som kund kan vara säker på att beställningen levereras på utsatt tid.

logo-icon

LAGERHÅLLNING

Detta innebär att vi håller samman leveransen av både butiksinredning och kringmaterial, vi distribuerar rätt material i rätt tidsordning - och vid rätt tidpunkt. Ibland ska en större order portioneras ut vid olika tillfällen. I de fallen sköter vi lagerhållningen av överskjutande material tills nästa leverans ska ske. På detta sätt sparar vi tid och resurser åt våra kunder. Av erfarenhet vet vi att allt måste fungera snabbt och smärtfritt när exempelvis en ny butik ska ha premiär.

logo-icon

BYGG & MONTERING

Vid mera komplicerade lösningar är vi gärna behjälpliga vid installation. Våra medarbetare kommer i sådana fall till din butik och ser till att det hela byggs samman, snabbt och smidigt. Men som sagt; oftast är det inte alls komplicerat att sätta samman våra ställ med ett par enkla handgrepp.

logo-icon

UPPFÖLJNING

Ju mer vi vet om er som kund och era behov, desto bättre kan vi skräddarsy lösningen för just din butik. Det är så vi vill arbeta. Nära våra kunder och med skräddarsydda lösningar för optimal merförsäljning.

Hör gärna av er till oss!